Stadion Miejski w Buku - Kompleks Lekkoatletyczny

Kompleks przystosowany jest do uprawiania sześciu dyscyplin lekkoatletycznych: biegi długie, biegi krótkie, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą oraz trójskok. 
Korzystanie ze stanowiska do skoku wzwyż, jest uzależnione od warunków pogodowych. 
Korzystanie z bieżni oraz innych obiektów lekkoatletycznych jest możliwe tylko w odpowiednim obuwiu sportowym.