Logo OSiR w Buku
Powróć do: strona główna

Obiekty OSiR

Majątek przydzielony Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Buku do administrowania i zarządzania stanowią:                                                                                    

 - hala sportowa w Buku przy ul. Szarych Szeregów 10,

 - stadion sportowy w Buku przy ul. Sportowej 14,

 - stadion sportowy w Niepruszewie z kompleksem boisk "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Starowiejska 32

 - „Ośrodek Wypoczynkowy” nad jeziorem w Niepruszewie z "Przystanią Niepruszewo" przy ul. Poznańskiej

 - boisko sportowe w Otuszu przy ul. Promienistej

 - kompleks boisk "Moje boisko - Orlik 2012" w Dobieżynie przy ul. Powstańców Wlkp.

 - Boisko sportowe wraz z placem zabaw w Szewcach

Przedmiotem naszej działalności jest:

  - promocja i popularyzacja kultury fizycznej,

  - stwarzanie warunków dla pozyskania dzieci, młodzieży i dorosłych do uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i turystyki,

  - świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej oraz organizacji festynów i imprez kulturalnych.

 

            Nasze założenia programowe realizujemy poprzez: 

- nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych na rzecz szkół, stowarzyszeń sportowych i organizacji społecznych, 

- odpłatne udostępnianie niektórych obiektów na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają mieszkańcy gminy Buk,

- organizowanie lub współorganizowanie zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach sportu,  

-  organizowanie rajdów rowerowych, pieszych a także biegów masowych,

- organizowanie festynów sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich,

- organizowanie codziennych zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie ferii zimowych,

- współorganizowanie festynów i imprez kulturalnych.